Koordynator do Spraw Dostępności

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarocinie pełnić będzie Inspektor Daria Małgowska .

e-mail: pinbjarocin@pinb3.home.pl

telefon kontaktowy: 62 7407973

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1)wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;

2)przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;

3)monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”