Aktualności

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie

ul. Tadeusza Kościuszki 10
63-200 Jarocin

tel.fax./62/ 740 79 73, tel./62/ 747 82 00

pinbjarocin@pinb3.home.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pinbjarocin/SkrytkaESP

Osoba reprezentująca jednostkę:

 Wojciech Rodziak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Godziny urzędowania – przyjmowanie dokumentów

poniedziałek – piątek  730 –  1530

Godziny przyjmowania stron

w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym przeglądania akt, strony przyjmowane są przez pracowników:
w każdy wtorek i czwartek od 9:00 do 14:00, w innych dniach po uprzednim uzgodnieniu terminu

Skargi i wnioski:

W sprawie skarg i wniosków Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12:00-15:00.