Opłaty skarbowe

Zapłaty opłaty skarbowej od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / pełnomocnictwa należy dokonać: na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

Nr konta 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie
 Podmioty ubiegające się o dokonanie danej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, bądź wydanie stosownego pozwolenia, powinny wpłacić należną opłatę skarbową łącznie z wnioskiem w jednej z powyższych spraw. Z przepisów art. 6 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282) wynika bowiem ,że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
Opłatę skarbową wpłaca się zaś z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową wylicza się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282) w części II Tabeli pod pozycją 10.

Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu.